Et tag er ofte beskrevet som husets femte facade. Det holder regn, vind og alt vejr fra selve huset, og har i flere tusinde år spillet en væsentlig rolle. Det er ikke uvæsenligt, hvilket tag der er på huset, og mange vælger at udsmykke det. Det optræder i et utal af former, farver og materialer. Netop fokussen omkring former, farver og materialevalg er en vigtig bestanddel, når du skal have nyt tag eller reparere det nuværende. Så hvis du skal have nyt tag til huset, så bør du læse med her!

Tag til huset: Tagformer

I hele verden findes der mange forskellige tagformer, og formen på et tag er ikke valgt tilfældigt. Når formen for et tag skal vælges, så er det vigtigt at kende hældningen inden et tag pålægges. Det er nemlig ikke alle former for belægning der kan benyttes på et tag med særlige hældninger.

De mest gængse tagformer i Danmark er:

  • Saddeltag
  • Københavnertag
  • Mansardtag
  • Fladt tag
  • Valmet tag
  • Pulttag/halvtag

Ovenstående tagformer har også nogle særlige krav til hældningen, hvilket gør belægningen forskellig fra tag til tag. Dertil har de alle en særlig historie, og udviklingen i tag er interessant i sig selv.

Det vigtige du skal vide er at des stejlere taget er, des mere modstandsdygtighed besidder det. Derfor så man også, at man rent historisk har bygget stejlere former for tag, end de noget mere moderne flade tag.

Tagformer

Ved at trykke på knappen herunder, så vil du blive sendt videre til vores partner 3byggetilbud, hvor du kan modtage 3 gratis og fuldstændig UFORPLIGTENDE tilbud. Succesraten er 98% og med 300.000+ opgaver i bagagen, så vil de hjælpe med at finde den helt rigtige virksomhed til opgaven. Du skal blot udfylde felterne, og så vil du hurtigst muligt blive præsenteret for 3 tilbud på din problemstilling.


Tryk her for at få 3 gratis og UFORPLIGTENDE tilbud

Saddeltag

Et saddeltag er et af de mest kendte tagformer rundt omkring i verden, og dette er ikke uden grund. De er en af de mest stejle tage, som man kan vælge at påføre huset med. Saddeltag laves typisk med en hældning på 45 grader, men med nyere teknologi, er det muligt at lave saddeltage ned til omkring 25 grader. Dette skyldes den fantastiske opfindelse af bl.a. Tagpap. Hvis et saddeltag har en hældning på mere end 45 grader, så kaldes det et spidstag.

Måske har du set tage, hvor gavlen “mangler”. Disse kaldes for et valmet tag, da der benyttes en hældende tagflade i stedet for en gavl.

Københavnertag

I slutningen af 1800-tallet steg befolkningsvæksten betragteligt i hovedstadsområdet, og derfor blev der bygget flere store etageejendomme. Disse blev opført med en særlig tagform, der kaldes et “københavnertag”. Du har måske været omkring brokvarterene, og her vil du ofte støde på denne tagform.

Udseendet er på et københavnertag kan variere en smule, men det er typisk næsten fladt på toppen med en lille hældning mod tagets kanter, der opretholder en hældning på maksimalt 45 grader mod husets facade.

Man vil måske spørge sig selv, hvorfor de ikke bare byggede saddeltage eller en endnu stejlere tagform. Her er forklaringen dog noget speciel. Den første byggelov i Danmark indebar nemlig, at et tag ikke måtte overstige en hældning på 45 grader. Dette var for at mindske de store skygger, som et stort tag kaster af sig.

Mansardtag

Et mansardtag er en ældre fransk tagform, som stadigvæk benyttes i Danmark. Dog i mindre grad en de andre tagformer. Taget består af 2 tagflader, hvoraf de 2 øverste har en mindre hældning end de 2 nederste. Her vælges det ofte at placere vinduer, da hældningen byder op til et vindue.

Grunden til at skulle bygge et mansardtag, ligger i dets tagrum. Nu hvor hældningen er mindre i toppen, så vil det medføre et større tagrum, der i mange tilfælde giver en ny etage til huset, hvor der kan placeres et værelse e.l. Det kan være en god løsning, hvis man planlægger at udvide familien.

Pulttag/halvtag

Et pulttag/halvtag er et tag, hvor der kun ses en ensidig hældning. Dermed vil den ene ende af det pågældende hus, også have markant højere til loftet. Dette ses typisk i sommerhusområder, carporte og i nyere tid er flere begyndt at bygge designerhuse med pulttag/halvttag.

Du skal dog være opmærksom på, at de fleste kommuners lokalplaner ikke giver anledning til pulttag/halvtag. Dette skyldes at taget i mange tilfælde vil overskride de regler der findes omkring højden på bebyggelse i hver kommune.

Fladt tag

Et fladt tag, er ikke ikke som navnet ellers lyder “helt fladt”. Det er i dag ikke tilladt at påføre tag med en taghældning på mindre end 1,4 grader, da taget dermed ikke er modstandsdygtigt nok til vejret.

Et fladt tag kaldes af mange også et “built up-tag”, da det egentligt kommer fra USA, hvor det oftest ses i regioner med tørre vejrforhold.

Flade tag er dækket af tagpap, og i dag er udviklingen af tagpap så god, at mange danskere vælger at påføre deres huse med netop denne tagform. Risikoen for at taget kan blive utæt er nemlig markant formindsket, og flere vælger desuden af bruge perlegrus på deres tagpap, for at gøre det ekstra modstandsdygtigt.

Tag til huset: Tagbelægning 

Når man kender hældningen og formen på sit tag, så kan man nu kigge på den tagbelægning, der skal på taget. Selve tagkontruktionen er oftest konstrueret med træ, men materialet der pålægges ovenpå, er hvor der er mange penge at spare!

Teglsten

Den mest populære tagbelægning i Danmark er teglsten. De har været benyttet i flere hundrede år, og er meget stærkt og holdbart tag. Garantien fra en producent kan være på helt op til 30 år, og levetiden er oftest over 50 år. Hældningen på taget ved tagsten bør være mindst 25 grader.

Naturskifer

Et mere eksklusivt og pænere materiale skifer. Det kan andvendes til langt de fleste tagformer. Dog anbefaler eksperter ikke at anlægge et skifertag på under 25 grader, da der kan opstå utæthed. Dette tag er en markant dyrere løsning end mange andre tagbelægningstyper, men et af de mest holdbare overhovedet på markedet.

Tagpap

Mange forbinder tagpap med en billig og mindre eksklusiv løsning, men det er det langt fra tilfældet. Tagpap er det ideele materiale til arkiekttegnede villaer, hvor tagformeren er speciel og andre tagbelægninger ikke vil give den optimale modstandsdygtiged. Levetiden er dog markant mindre end mange andre tagbelægninger. Dog er prisen meget lav, og det kan anlægges på alle taghældninger over 1,4 grader.

Stråtag

De fleste stråtage findes primært på huse med bindingsværk, og mange forbinder det med landlig idyl. Prisen på et stråtag er ikke billig, men den er heller ikke dyr. Priserne er ofte moderate, og levetiden er typisk over 35 år. Det bør påføres en tagform hvor hældnigen er mindst 45 grader. 

Eternitplader

Mange landbygninger og sommerhusområde bliver ofte opført med en tagbelægning af eternitplader. De har en nogenlunde levetid og kan påføres på tagformer, hvor taghældningerne ned til 15 grader. Prisen er moderat og det er hurtigt at montere for en taglægger.

Ståltag