Bemærk, at denne artikel er af ældre dato, og derfor kan indhold være ændret.


Håndværkerfradrag eller BoligJobordningen er fra 2018 blevet en permanent ordning. Derfor har du nu mulighed for at få håndværkerfradrag på op til 12.200 danske kroner pr. person for at klimatilpasse og energirenovere din bolig. Dertil er fradragsbeløbet for serviceydelser i boligen på 6100 kroner. Denne artikel vil give dig det fulde overblik over det du skal være opmærksom på ved håndværkerfradraget. Her vil vi naturligvis fokusere særligt på hvor håndværkerfradragene gælder og ikke gælder ved et tag.

Håndværkerfradraget i store træk (permanent ordning)

Satserne på nedenstående punkter er fra 2019. I 2018 var satserne 12.000 og 6.000.

 • Det er udelukkende arbejdslønnen inkl. moms, som man kan få fradrag for. Derfor ikke materialer der benyttes under arbejdet.
 • Fradraget for arbejde udført af en håndværker er 12.200 DKK
 • Fradraget for serviceydelser (børnepasning, husholdningshjælp, havearbejde mv.)  er 6100 DKK
 • Bemærk, at nogle service -og håndværksydelser ikke er fradragsberettiget.
 • Betingelserne for at få fradrag er, at man skal være fyldt 18 år inden udgangen af året, hvor den pågældende ydelse blev udført. Dertil skal man have almindelig skattepligt i Danmark.
 • Håndværkerfradragets satser er pr. person, og dermed vil fx samlevere begge være fradragsberettigede.
  • Inddrager du fx børn over 18 med i fradragssatserne, så skal det pågældende barn betale et beløb tilsvarende fradraget. Dette gælder for alle i husstanden.
 • Det er forudsat, at du bor i boligen, mens ydelserne udføres. Dette gælder kun helårsboliger. (Se regler for fritidshuse her)
 • Håndværkerfradraget er kun omfattet af klimatilpasning og energirenovering af en bolig. Der er ikke fradrag ved nybyggeri.
20182019
Håndværkerfradrag. Arbejdslønnen for udvalgte klimatilpasninger og energirenoveringer af bolig.12.000 DKK,- pr. person. pr. år12.200 DKK,- pr. person. pr. år
Serviceydelser (børnepasning, husholdningshjælp, havearbejde mv.)6.000 DKK,- pr. person. pr. år6.100 DKK,- pr. person. pr. år


Håndværkerfradrag ved nyt tag, reparation af tag, isolering af tag mv.

Håndværkerfradraget dækker ikke alle arbejdsopgaver, men skal omfatte udvalgte klimatilpasninger og/eller energirenoveringer af en bolig. Dermed kan du ikke få fradrag på et nyt tag i en ny bolig. Du kan derimod godt få håndværkerfradrag til nedenstående tagopgaver:

 • Isolering af tag. Herunder også carport, garage og udestue, hvis det pågældende tag er en del af den samlede tagkonstruktion ved boligen).
 • Forbedringer og reparation af skorsten.
 • Installation af solceller. Herunder også udskiftning og reparation af solceller. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan modtage fradrag hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed benyttes. Heller ikke hvis der modtages offentligt støtte til projektet.

Nedenstående opgaver dækker håndværkerfradraget IKKE:

 • Maling af tag, herunder udhæng, vindskeder og sternbrædder.
 • Udskiftning af tag i forbindelse med efterisolering. En ny tagkonstruktion hører ikke under klimatilpasninger og/eller energirenoveringer.
 • Finde frem til dele af taget der indeholder asbest, og fjerne delene herefter er fra 2018 af ikke længere fradragsberettiget.

Håndværkerfradrag sommerhus og feriebolig

Det er muligt at modtage håndværkerfradrag til dit sommerhus eller din feriebolig. Der er dog nogle krav forbundet med fradragene. For at kunne drage nytte af håndværkerfradraget, så skal sommerhuset/ferieboligen benyttes af ejeren, og ejeren skal betale ejendomsværdiskat af sommerhuset/ferieboligen. Hvis begge punkter er opfyldt, så gælder samme regler som ved en almen bolig. Dog skal du være opmærksom på at nedenstående boligtyper IKKE indgår i Boligjobordningen/håndværkerfradraget:

 • Ferieboliger i udlandet, der ikke ejendomsværdibeskattes i Danmark.
 • Ferieboliger der er under opførsel, under igangværende nedrivelse eller ikke er beboelige.
 • Størstedelen af kolonihavehuse.
 • Ferieboliger der benyttes til erhvervsmæssig udlejning (hvis ferieboligen lejes delvist ud, kan der modtages håndværkerfradrag, men ikke fradrag for serviceydelser).

Alt du skal vide om Håndværkerfradrag i en infografik:

© 3byggetilbud.dk – Infografik

Kilder til udarbejdelse af teksten: www.3byggetilbud.dk, SKAT & BOLIUS