Et tag med flere spændende designtekniske muligheder er ofte forbundet med et fladt tag. Et fladt tag giver nemlig stor frihed til indretningen af den indvendige del af huset, og dermed større frirum modsat et tag med stor hældningsgrad. Muligheden for anlægning af terrasse ovenpå taget findes ligeså, og du bør ikke være bekymret for den lave hældningsgrad. I dag er de teknologiske løsninger så omfattende, at der kan monteres et tag helt ned til 2 graders hældning, hvorved du kan undgå fugtskader, samtidigt med at du får et hamrende flot tag.

Ved at trykke på knappen herunder, så vil du blive sendt videre til vores partner 3byggetilbud, hvor du kan modtage 3 gratis og fuldstændig UFORPLIGTENDE tilbud på et fladt tag. Succesraten er 98% og med 300.000+ opgaver i bagagen, så vil de hjælpe med at finde den helt rigtige virksomhed til opgaven. Du skal blot udfylde felterne, og så vil du hurtigst muligt blive præsenteret for 3 tilbud på din problemstilling.


Se hvordan konceptet fungerer i videoen under knappen

Tryk her for at få 3 gratis og UFORPLIGTENDE tilbud

Tryk her for at få 3 gratis og UFORPLIGTENDE tilbud

Tagkonstruktion fladt tag

Måske har du tidligere haft et af de moderne built-up tage, der var særligt populære i 50’erne, 60’erne og 70’erne. Disse var dog helt flade, hvilket gjorde det vanskeligt for regnvandets vej til tagrenden. Dette resulterede derfor i fugtskader, men frygt ej. Alt afhængigt af det pågældende tagmateriale, så kan dit tag monteres helt ned til en to graders hældning. Tagkonstruktionen ved et fladt tag er nemlig speciel, da sternbrædderne ofte monteres næsten helt vandret, og spærene ligeså. Denne særlige tagkonstruktion gør, at taget vil fremstå som et helt fladt tag, fremfor de skrå tagkonstruktioner som gitterspær, hanebåndsspær, bjælkespær mv. Dog skelnes der mellem 2 typer flade tag (varmt tag og koldt tag). Derfor vil vi komme ind på det flade tag i henhold til opbygningen og tagkonstruktionen.

Fladt tag opbygning – Isolering af koldt tag

Et koldt tag kaldes af mange også for et built-up tag, og kan anvendes til alment byggeri. Det helt karakteristiske ved et koldt tag er isolering. Ved et fladt tag monteres isoleringen nemlig mellem de bærende spær. Dette vil konkret sige, at isoleringen indgår i den bærende del af tagkonstruktionen. Derved indgår det også i den underliggende del af tagdækningen. Den underliggende del af tagdækningen vil alt andet lige følge den omkringliggende temperatur, hvilket gør at taget bliver koldt i vintermånederne, og deraf navnet koldt tag.

Denne særlige konstruktion kan skabe uhensigtsmæssig fugtdannelse, hvilket dog løses ved at udføre dampspærskonstruktionen under isoleringen lufttæt. En lufttæt konstruktion skaber nemlig sammen med et ventileret tag, gode vilkår for at fjerne den fugt, der helt naturligt bevæger sig op ved diffusionsprocessen.

Fladt tag opbygning – Isolering af varmt tag

Det helt centrale omkring et varmt tag er isoleringens placering. Ved et varmt tag ligger isoleringen øverst i tagkonstruktionen, hvilket vil sige, at isoleringen konkret er lige under det pågældende tagmateriale som fx tagpap. Opbygningen er oftest med tagpap øverst, dernæst altid isolering, dampspærre, krydsfiner og sidst men ikke mindst spærene. Grundet varmeisoleringens placering udenpå den bærende konstruktion, så vil den fremstå varm, hvilket ligeså giver særlig god beskyttelse mod fugt. Deraf navnet, varmt tag.

Det negative omkring et varmt tags opbygning, er dog dets bæreevne. Derfor anbefales det ikke at anlægge en tagterrasse ovenpå et fladt varmt tag. Dog kan du vælge at kigge på muligheden for en polystyren-isolering (EPS-isolering), da det består af et hårdt materiale, som enkelte har benyttet i forbindelse med trafik ovenpå et varmt fladt tag.

Fladt tag hældning

Grundet et fladt tags udfordringer med de danske vejrforhold, så er der blevet indført lovkrav omkring udførslen af hældningen på et fladt tag. Et fladt tag skal have en minimumshældning på 2,5 centimeter per løbende meter, eller 1:40, som det også betegnes. Dette lovkrav er indført for at sikre, at regn- og smeltevand ikke samles på taget, men derimod løber mod tagrenden. På denne måde undgår du at ødelægge tagkonstruktionen, isoleringen og i værste fald få vandskader.

Hvis du i forvejen har et ældre fladt tag, så er det muligt at få øget hældningen på dette. Basalt set, så monteres der et nyt isoleringsmateriale ovenpå det nuværende flade tag, hvorefter der fx lægges et par lag tagpap ovenpå.

Ovenlysvinduer fladt tag

Mange husejere med fladt tag, kan blive efterladt med en udfordring omkring at bringe dagslys ind i diverse rum. Dette skyldes det flade tags opbygning, men der findes op til flere løsninger omkring netop dette problem. Måske har du set de karakteristiske fladtagsvinduer eller ovenlyskupler, som der oftest ses på større byggerier og ældre parcelhuse. Disse er gode muligheder i forhold til at bringe dagslys ind i din bolig, når du har et fladt tag. Dertil findes der også flere ovenlysmoduler, der kan installeres med motor, som er perfekte til store rum.

Solceller fladt tag

Som udgangspunkt, kan et solcelleanlæg monteres på alle taghældninger og typer af tag. Derfor kan du også få monteret solceller på fladt tag. Dog skal der foretages en anderledes montering af solceller på et tag med lav hældning, end på et tag med større hældning. Dette skyldes, at et fladt tag ofte er anlagt med tagpap, hvor det umiddelbart ikke er hensigtsmæssigt at bore i det flade tag. Derfor arbejder man med to systemer til montering af solceller på et fladt tag. Helt konkret, består systemerne af solcellepaneler, som monteres på særlige montagebeslag, der enten kan være sydvendt eller vest/østvendt.

>>> Få tre gratis og uforpligtende tilbud på solceller her <<<

Solceller fladt tag – Sydvendt anlæg

Alt andet lige vil et sydvendt anlæg altid være at foretrække på et fladt tag. Derfor bør du særligt fokusere på en opsætning af dette. Den sydvendte montage foregår ved at montere solcellepanelerne på beslag, der alle vender mod syd. Her monteres de med en særlig afstand, så de ikke skygger for hinanden, så der derved skabes optimal ydeevne. Det er vigtigt, at panelerne ikke placeres tæt op af hinanden, da de vil mindske effektiviteten af panelerne betydeligt.

Solceller fladt tag – Vest/østvendt anlæg

Et vest/østvendt anlæg af solceller på et fladt tag vil som udgangspunkt altid yde mindre end et sydvendt solcelleanlæg. Monteringen foregår også på særlige beslag, men modsat det sydvendte anlæg, så kan de placeres tættere på hinanden, hvilket gør det til en god løsning for mindre dækningsarealer. Dette kunne fx omfatte et skur, garage eller lignende.

Hvad koster et nyt fladt tag?

Prisen på et nyt fladt tag kan variere meget i henhold til materiale og omfang. Derfor anbefaler vi altid vores læsere, at de kontakter en professionel, og får diskuteret mulighederne med vedkommende. Du kan benyttede nedenstående knap, for at modtage 3 tilbud på et nyt tag helt GRATIS og UFORPLIGTENDE. Du skal blot udfylde formularen, og så vil du blive kontaktet.

Tryk her for at få 3 gratis og UFORPLIGTENDE tilbud